Geschreven en getekend in 2007 om in achttien pagina’s zichtbaar te maken waarom ik een gat kreeg in het netvlies van mijn rechteroog. Door weer terug te gaan naar het ouderlijk huis met zijn destructieve patronen, verloor ik een deel van mijn door de therapie verworden vaardigheden. Precies voor de operatie was het boekje klaar. De operatie slaagde. Voor de operatie was het zicht in mijn rechteroog nog 0,4%. Na de operatie 98%. Een mythologisch verhaal uit het geheugen van de celkern ter heling van de mensheid. In dit boekje speelt de natuurwetenschap uit de vijf rijken: mineralen, planten, dieren, mensen en hemel een belangrijke rol.

Psychologisch proces

In dit verhaal is heel duidelijk zichtbaar dat we als mens een eenheid vormen met de Vijf Rijken zoals ik in het voorwoord van het boek Durf te fantaseren heb beschreven. Bij onze geboorte hebben we ook onze taal meegekregen om een verbinding te kunnen maken vanuit onze innerlijke wereld met onze uiterlijke wereld. Taal is in principe een verzamelwoord voor de drie voornaamste elementen ervan: Klanken, gebaren en tekens. Tot de laatste behoort het gebruik kunnen maken van tekeningen om zo tekens te kunnen overbrengen. Wanneer door traumatische ervaringen ons wordt belet om gebruik te maken van onze klanken, zijn we ernstig gehandicapt. Vandaar dat ik de tekens nodig had om echt te kunnen herstellen. Pas toen ik deze tot mijn beschikking had kon ik het zwaarste trauma gaan verwerken omdat ik nu aan mijn behandelaars tekens kon geven waar ik zelf geen woorden meer voor had.
In dit verhaal heb ik mezelf het onderdeel Klank weer terug kunnen geven. Daar ben ik heel erg dankbaar voor.