Dit is een van mijn meest favoriete prentenboekjes. In elf pagina’s wordt duidelijk zichtbaar hoezeer ik door een onveilige jeugd mijn rationele deel gesplitst had van mijn lichaam en welke gevolgen dit had voor zowel mijn ratio als mijn lichaam. Pas toen het duidelijk zichtbaar werd kon ik zien wat er nodig was om weer een geheel te worden.

Psychologisch proces

In dit proces is prachtig zichtbaar welk een geweldig beschermingsmechanisme we bij onze geboorte hebben meegekregen om te overleven. Om bij gevaar lichaam en geest te kunnen scheiden. We kunnen dan wel verder leven maar verliezen onze eigen kleur, onze eigen persoonlijkheid. Het zonnetje in onszelf is als het ware achter de wolken verdwenen. De zon staat symbool voor onze ziel en de wolken ervoor de manieren waarop we onszelf in de wereld tot nu toe in de overlevingsstand hebben gemanifesteerd. Als we ons daar bewust van worden en zicht op krijgen, kunnen we die donkere wolken laten verdwijnen en onze zon weer laten schijnen, in die mate dat hij voor een ieder prettig en veilig is. Krijgen we onze eigen kleur en persoonlijkheid weer terug. Dit is een heel ingrijpend proces waar veel geduld voor nodig is vanwege het diep gewortelde wantrouwen die is veroorzaakt door het trauma en het afleren van de diep ingesleten eigen verdedigingsmechanismen.